Wij bieden praktische ervaringstrajecten aan die ouders en jongeren terug in hun kracht brengen via groeps – en individuele begeleiding en permanente coaching. Het project richt zich naar jongeren met gedragsproblemen, schoolmoeheid, beperkte sociale vaardigheden, persoonlijke problemen, ASS, psychi(atri)sche problematieken….
Lees meer