Tarieven

Individuele therapie

50 / uur

In de eigen praktijk in Westerlo

Individuele therapie
Individuele therapie voor volwassenen en jongvolwassenen: Individuele psychotherapie biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij moeilijkheden, crisis, veranderingsprocessen, verwerking van verlies en/of ziekte, relationele problemen (vb. met partner, collega’s, omgeving…), depressie, angst, gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid,…

Doorheen ons leven leggen we een ganse weg af. Het afleggen van deze weg verloopt niet voor iedereen even vlot. Gebeurtenissen uit het verleden en heden bepalen doorgaans hoe men zich voelt. Wanneer men moeilijkheden ervaart, tracht men deze meestal zelf (al dan niet met behulp van de omgeving) op te lossen. Psychotherapie kan zinvol zijn wanneer men het gevoel heeft dat men er alleen of met behulp van de omgeving niet meer door geraakt.

Relatietherapie
Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners doorgaans samen op het gesprek aanwezig zijn.

Als paren in therapie komen, zijn ze vaak door reactiviteit en machtsconflicten gepolariseerd geraakt en daardoor naar hun gevoel steeds verder uit elkaar gedreven. Omdat ze beland zijn in een impasse kunnen de partners zich niet in de ander inleven en het gezichtspunt van de ander zien. Ze voelen zich beledigd en gekwetst door het gedrag van de ander, worden steeds defensiever, raken meer van elkaar vervreemd en verstrikt in conflicten en misverstanden. Dit brengt kwetsbaarheid en verwarring met zich mee. Pogingen om met elkaar te praten en te onderhandelen kunnen zelfs deel van het probleem gaan uitmaken. Wanneer het paren niet meer lukt om zich uit eigen kracht hieruit los te maken, kunnen ze de therapeut toegang geven tot de intimiteit van hun problemen in de hoop een uitweg te vinden.

In duurzame relaties zijn veilige verbindingen tussen partners cruciaal. Soms is deze veilige verbinding verstoord geraakt. De relatietherapeut gaat samen met het koppel op zoek naar de negatieve dynamieken en verstoorde patronen die deze veilige verbinding lijken te blokkeren. Vanuit dit inzicht gaat het koppel aan de slag. Soms vraagt dit ook persoonlijk werk van één of beide partners.

Als koppel dien je niet te wachten tot het problematisch is en muurvast zit. Relatietherapie kan ook preventief werken. Negatieve patronen en dynamieken groeien immers langzaam en kunnen ook aangepakt worden vooraleer er veel lijden is.

Wanneer een positieve evolutie uitblijft en het toch tot een breuk zou komen, kan ondersteuning hierbij ook belangrijk zijn. Het is zinvol om op een serene manier uit elkaar te gaan; respectvol naar jullie tijd samen, naar de ander, naar eventuele kinderen maar ook naar jezelf. Uit elkaar gaan is immers veel meer dan een punt zetten achter de relatie en alleen doorgaan. Als je dat zorgvuldig doet dan kan je een belangrijke periode waardig afsluiten. Daarnaast is het belangrijk dat men zichzelf niet vergeet. Heel wat onbekende emoties en verdriet kunnen dan naar boven komen. Indien gewenst kan in dit geval een individuele therapie opgestart worden om uit te zoeken wat er nodig is om terug in balans te komen en de draad terug op te pikken.

Thuisbegeleiding / Gezinsbegeleiding

70 / uur

AAN HUIS
(regio van Turnhout tot  Aarschot en van Mol tot Heist op den berg)

andere locaties zijn mogelijk in onderling overleg

  • opvoedings –  ondersteuning                 10 weken + uitbreiding mogelijk lange termijn

 

  • opvoedingsadvies  enkele gesprekken

 

  • Geweldloos Verzet (NVR): spijbelen, moeilijk gedrag bij pubers van 12-18j – sessies van 10-15 weken.

 

  • Familienetwerk/ netwerktafel:            samen bekijken we met de context (familie, vrienden enz) wie kan welke ondersteuning  bieden voor het kind of jongere zodat zij/hij thuis kan blijven wonen

 

  • samenwerking en meegaan naar een overleg met school, kinderpsychiater of andere diensten en hulpverlening is mogelijk
VAPH Psychiatrische en ontwikkelings-problematieken

Door de jarenlange ervaringen met het werken met specifieke doelgroepen heb ik mij bijkomend kunnen specialiseren in volgende thematieken:

Psychiatrische en ontwikkelings-problematieken zoals: ODD, ADHD, ASS, borderline, bipolaire stoornissen, angststoornissen, depressie enz…

VAPH: zowel ouders als kinderen met een VAPH erkenning zijn welkom.
Mijn nacebel code komt in aanmerking voor betaling vanuit BOB en/of PVB

Ouderschaps-bemiddeling

70 / uur

in de eigen praktijk in Westerlo of Geel

 

Bemiddelen met ouders en kinderen

Bij een ouderschapsbemiddeling bespreken we alles wat te maken heeft met regelingen rond de kinderen zoals school, kosten, verblijf enz.

Een goed uitgewerkte en overdachte overeenkomst verkleint de kans op conflicten na een scheiding. Dit kan met of zonder een ouderschapsplan, met of zonder therapeutische ondersteuning.

Samen wordt bekeken of het al dan niet wenselijk is om de kinderen hierbij te betrekken.
Sessies kunnen apart of samen, met of zonder kinderen. Er wordt heel erg op maat gewerkt en rekening gehouden met de noden van elke partij.
Co-ouderschap
Je blijft steeds ouder over je kind, ook al ben je ex-partners.
Wat zijn de voor en de nadelen? Past co-ouderschap bij ons of gaan wij voor een andere regeling?
Vanaf welke leeftijd is dit het beste? Wat zijn de effecten voor kinderen?
Krijgen we dit allemaal wel geregeld? Werkt dit wel op lange termijn,….
Allemaal vragen waar we samen bij kunnen stilstaan om zo tot een goed besluit te komen.

 

Plus ouder
Hoe zit dat nu eigenlijk? Welke term kunnen we nu het best gebruiken voor die extra mama of extra papa? Wat doe ik het best wel en wat doe ik beter niet voor de kinderen van mijn partner?
Maw welke plaats en rol kan ik innemen of net niet?
Hoe voelen kinderen zich hierbij? Wat is voor kinderen belangrijk?
Allemaal vragen waar we samen rond stilstaan zodat iedereen zich goed kan voelen bij de nieuwe samenstelling van het gezin. 
© 2019 Groeistof.be | Design door Graaf

Dank je wel

dat je de moeite hebt gedaan om even
bij mijn expertise stil te staan!

Ik weet dat ik je kan helpen, maar nu is het aan jou.